Språkklassificering av Myers-Briggs del 4: för bra för att vara sant, tyvärr

Sämre resultat
Läs även del 1:  Kan man förutsäga Myers-Briggs personlighetstyp från bloggtexter?

Del 2:  En lömsk bugg och stora förbättringar!

Del 3: Toppresultat med två klasser!

Del 5: Jung var nåt på spåren, men...

Del 6: Postmodern kritik

Det är svårt att se sina egna misstag i sin egen kod. Därför är det viktigt att låta en extern person verifiera resultaten. Helst inte bara genom att köra koden, utan genom att skriva helt ny kod från grunden och använda samma data. Det tog inte lång tid för min ypperliga externa verifierare Micke ”falköga” Huss att försynt konstatera att han inte fick samma resultat som jag när han testkörde. Han rekommenderade mig framförallt att spara träningsdatan och utvärderingssdatan i två helt separata filer, därefter läsa in dem separat och i kod tydligt bevisa att de inte finns nån överlappning mellan dem som skevar resultatet.

Eftersom min egen kod var svårbegriplig även för mig själv beslöt jag att själv skriva helt ny och förhoppningsvis lättbegripligare kod som följde hans rekommendationer och si! Jag hade blandat tränings- och utvärderingsdata och fått på tok för höga resultat. Från en tidigare pricksäkerhet på 87 procent visade det sig att pricksäkerheten i själva verket var knappa 56 procent. Fortsätt läsa ”Språkklassificering av Myers-Briggs del 4: för bra för att vara sant, tyvärr”

Affärsidéer kring psykografisk textanalys

Det rör på sig – just nu sitter jag hemma hos Jon och ser PRfekt Insight – det psykografiska analysverktyget växa fram. Som medieanalytiker känns ju det finemang – man kan ta fram diagram som visar vilka målgrupper i bloggosfären som nämt ett visst ord, mening eller länkar till nåt speciellt. Och sen gå djupare ner i datan och kolla enskilda bloggar.

Tillsammans med Jon fortsätter det eviga spånandet om affärsidéer och tillämpningar. Här är några som dyker upp gång på gång: Fortsätt läsa ”Affärsidéer kring psykografisk textanalys”