Språkklassificering av Myers-Briggs del 6: Postmodern kritik

Postmodern kritik
Del 1: Kan man förutsäga Myers-Briggs personlighetstyp från bloggtexter?

Del 2: En lömsk bugg och stora förbättringar!

Del 3: Toppresultat med två klasser!

Del 4: För bra för att vara sant, tyvärr

Del 5: Jung var nåt på spåren, men...

I de föregående inläggen har jag successivt följt en modern vetenskaplig process och detta inlägg skulle kunna fortsätta att fördjupa det spåret med förbättrade metoder för förbearbetning av text, test av andra maskininlärningsalgoritmer och så vidare. Istället kommer jag här att helt byta kunskapsperspektiv och lämna det modernistiska vetenskapliga projektet för att istället kritisera alltihop från ett postmodernt perspektiv. Vi får se om det resulterar i att jag slutar med psykografisk dataanalys och upplöser Svenska Memetiska Sällskapet innan någon av de mer postmodernt sinnade deltagarna gör det åt mig. För det är dels en kraftfull kritik av projektet att försöka förutspå Jungianska kognitiva funktioner/personlighetsdrag från bloggtexter som postmodernismen kommer med. Men det är även kritik av den sociala kontexten som projektet finns i. Fortsätt läsa ”Språkklassificering av Myers-Briggs del 6: Postmodern kritik”

En renässans för humaniora ligger i dess tredje kris på 200 år

Det talas om humanioras kris, men i själva verket kan hela tre distinkta kriser identifieras de senaste 200 åren. De två första kriserna har varit till relativ fördel för naturvetenskap och teknik, men den tredje krisen som pågår just nu har alla förutsättningar för att leda till ett uppsving för humaniora och samhällsvetenskaperna så att humanvetenskaperna kan integreras med naturvetenskaperna på jämlik grund igen. Fortsätt läsa ”En renässans för humaniora ligger i dess tredje kris på 200 år”