Nästa utvecklingssteg för omvärldsanalys

Uppdatering: den här analysen gäller sannolikt för konventionella medieföretag som ju till stor del har till uppgift att förse sin publik med omvärldsanalys. Särskilt branschmedier. Det är därför inte förvånande att nya mediesatsningar nu växer fram, med KIT.se som ett spännande exempel. Stämmer analysen kommer vi bli vana vid att maskininlärnings-experter, antropologer och  statistiska matematiker anställs som redaktörer.

Att vilja förstå sin omvärld är en mycket grundläggande mänsklig drivkraft. I varje historisk epok har en särskild modell för omvärldsanalys blivit dominant. Från väldigt personberoende magiska föreställningar om särskilda orakel och stjärntydare i jordbrukssamhället till personoberoende processer med nyhetsartiklar, offentliga dokument och befolkningsstatistik som råmaterial i industrisamhället. Nu går vi snabbt in i ett nytt skede som läggs ovanpå de tidigare, på samma sätt som smarta mobiler lagts ovanpå Internet. Metoderna för omvärldsbevakning blir, precis som förra gången, inte stegvis mer komplexa som i 1 + 1 + 1 = 3, utan exponentiellt mer komplexa uppe på ett redan komplext system som i 1 + 2 + 4 = 7. Fortsätt läsa ”Nästa utvecklingssteg för omvärldsanalys”

En renässans för humaniora ligger i dess tredje kris på 200 år

Det talas om humanioras kris, men i själva verket kan hela tre distinkta kriser identifieras de senaste 200 åren. De två första kriserna har varit till relativ fördel för naturvetenskap och teknik, men den tredje krisen som pågår just nu har alla förutsättningar för att leda till ett uppsving för humaniora och samhällsvetenskaperna så att humanvetenskaperna kan integreras med naturvetenskaperna på jämlik grund igen. Fortsätt läsa ”En renässans för humaniora ligger i dess tredje kris på 200 år”

Affärsidéer kring psykografisk textanalys

Det rör på sig – just nu sitter jag hemma hos Jon och ser PRfekt Insight – det psykografiska analysverktyget växa fram. Som medieanalytiker känns ju det finemang – man kan ta fram diagram som visar vilka målgrupper i bloggosfären som nämt ett visst ord, mening eller länkar till nåt speciellt. Och sen gå djupare ner i datan och kolla enskilda bloggar.

Tillsammans med Jon fortsätter det eviga spånandet om affärsidéer och tillämpningar. Här är några som dyker upp gång på gång: Fortsätt läsa ”Affärsidéer kring psykografisk textanalys”

Människa vs maskin för innehållsanalys

I sin A new model for Media Content Analysis skriver David Michaelson att kruxet med att göra enkel innehållsanalys (dvs koda exempelvis företagsnamn och de sammanhang de förekommer i i media) är att mäniskor tenderar att koda främst ämneskategorier olika. Som ett resultat av detta har datorprogram utvecklats som utan att tappa tankeskärpan kan klassificera enorma volymer av texter och klassificera dem. Det har gjorts framsteg, men…

…these systems tend to be inflexible and often miss articles or misclassify the results

Här i Sverige har Dr. Peter Nordin tagit upp handsken med sitt företag Aitellu  som påstår sig kunna inte endast ämnesklassificiera texter utan även avgöra om texten är positiv eller negativ, vilket innefattar en betydligt djupare grad av tolkning. Ett exempel på tekniken hittas på politik i dag där nyhetsmedier på webben scannas igenom och tolkas av deras teknik för att avgöra hur de politiska partiernas mediebild ser ut.

Frågan är nog främst vad som är tillräckligt bra, snarare än vad som är perfekt…