Nästa utvecklingssteg för omvärldsanalys

Uppdatering: den här analysen gäller sannolikt för konventionella medieföretag som ju till stor del har till uppgift att förse sin publik med omvärldsanalys. Särskilt branschmedier. Det är därför inte förvånande att nya mediesatsningar nu växer fram, med KIT.se som ett spännande exempel. Stämmer analysen kommer vi bli vana vid att maskininlärnings-experter, antropologer och  statistiska matematiker anställs som redaktörer.

Att vilja förstå sin omvärld är en mycket grundläggande mänsklig drivkraft. I varje historisk epok har en särskild modell för omvärldsanalys blivit dominant. Från väldigt personberoende magiska föreställningar om särskilda orakel och stjärntydare i jordbrukssamhället till personoberoende processer med nyhetsartiklar, offentliga dokument och befolkningsstatistik som råmaterial i industrisamhället. Nu går vi snabbt in i ett nytt skede som läggs ovanpå de tidigare, på samma sätt som smarta mobiler lagts ovanpå Internet. Metoderna för omvärldsbevakning blir, precis som förra gången, inte stegvis mer komplexa som i 1 + 1 + 1 = 3, utan exponentiellt mer komplexa uppe på ett redan komplext system som i 1 + 2 + 4 = 7. Fortsätt läsa ”Nästa utvecklingssteg för omvärldsanalys”

Data-Driven Humanism – or, if I had my own Google to play around with

If I had my own Google to play around with – I´d spend the ad revenue on open research answering questions like who we are, how culture is created and how our minds work using data mining at the intersection of psychology and linguistics.

Pierre Teilhard de Chardin proposed a fusion between the naturalistic evolutionary perspective and the (in his case Christian) religious creationist perspective. Since then, such integral perspectives on what is and how it all fits together have taken a hard beating by rationalist-materialistic thinkers like Richard Dawkins. The funny thing is that mr Dawkins brought memethics into being, less derived from scientific empirical data, than from humanistic speculation. I believe memetics to be the best conceptual framework for data-driven humanism ever.  And humanism actually needs a little bit of magical-animism to propel forward. Fortsätt läsa ”Data-Driven Humanism – or, if I had my own Google to play around with”

Video: Cute Philosopher Bears on the Internet

What about the cat

When you look upon the Internet through the eyes of philosopher Ken Wilber´s integral model (AQAL) you see that the inner ”psychology” of the Internet is a perspective seldom discussed. These cute bears have a discussion about it and touches upon Google AI project, Kevin Kelly´s notion of the One Machine and Ray Kurzweil´s ideas about technological singularity.