Nästa utvecklingssteg för omvärldsanalys

Uppdatering: den här analysen gäller sannolikt för konventionella medieföretag som ju till stor del har till uppgift att förse sin publik med omvärldsanalys. Särskilt branschmedier. Det är därför inte förvånande att nya mediesatsningar nu växer fram, med KIT.se som ett spännande exempel. Stämmer analysen kommer vi bli vana vid att maskininlärnings-experter, antropologer och  statistiska matematiker anställs som redaktörer.

Att vilja förstå sin omvärld är en mycket grundläggande mänsklig drivkraft. I varje historisk epok har en särskild modell för omvärldsanalys blivit dominant. Från väldigt personberoende magiska föreställningar om särskilda orakel och stjärntydare i jordbrukssamhället till personoberoende processer med nyhetsartiklar, offentliga dokument och befolkningsstatistik som råmaterial i industrisamhället. Nu går vi snabbt in i ett nytt skede som läggs ovanpå de tidigare, på samma sätt som smarta mobiler lagts ovanpå Internet. Metoderna för omvärldsbevakning blir, precis som förra gången, inte stegvis mer komplexa som i 1 + 1 + 1 = 3, utan exponentiellt mer komplexa uppe på ett redan komplext system som i 1 + 2 + 4 = 7. Fortsätt läsa ”Nästa utvecklingssteg för omvärldsanalys”

The Future of Facebook: psychographic text analysis

If you are a CTO you won´t get fired for buying IBM. Or at least that´s how it used to be. Today, if you are a head of marketing for a big firm you won´t get fired for buying demographically targeted ads. Especially when they are spiced with some psychographic variables such as self-reported interests. That´s what Facebook are able to offer today, and they got a 12.2 per cent market share in online display ads in 2010 based on it. By 2012 that market share is expected by eMarketer to grow to 19.4 per cent.

Facebook’s distinctive form of display advertising is increasingly attracting advertisers. These are mainly smaller companies, and some of them have a strong direct-response focus.

Facebook sits on a vastly more interesting asset for targeting their ads than the profile data that their users fill in though – the gazillions of status updates that people publish on the network without thinking too much about it. The tricky part here is the privacy concerns of people express in regards to Facebook – can they be trusted with the data we put in there? How much do they know about us and how do they use it? Who else gets to peek? Fortsätt läsa ”The Future of Facebook: psychographic text analysis”

Facebookfebern – orsak till och medicin mot kärlekslöshet

Jag fick höra att det tydligen är svårt att hitta någon som inte gillar Facebook bland the usual suspects bland paneltyckarna. I offentliga diskussioner kräver ju dramaturgin att det är tydliga motsättningar mellan åsikterna  och alltså har alla de som vill arrangera paneler om Facebookfebern just nu ett problem. Kruxet är ju att sanningen ligger nånstans mitemellan. Det är lätt att gilla Facebook, men också lätt att ogilla det. Ond och god har samma mor, brukar man säga och det gäller i allra högsta grad även Facebook-fenomenet. Fortsätt läsa ”Facebookfebern – orsak till och medicin mot kärlekslöshet”