Oväntade framtidsbilden: robotar hjälper folk bli mänskligare

TL;DR. Författaren spekulerar i att vi inom 10 års tid kommer att ha ett överflöd av empatiska, sociala robotar som hjälper oss att må bättre på alla plan och att konsekvensen blir att vi får lättare att ställa om hela det moderna samhällssystemet till ett i grunden mer hållbart samhälle. Men först får vi äta upp att vi dröjt så länge och låtit det gå så långt. Det blir dock inget tredje världskrig och robotarna kommer inte förgöra oss. Den superrika teknikeliten kommer till råga på allt, för att de är människor de också, att hjälpa oss bygga, drifta och sprida de snälla robotarna som hjälper oss att våga bete oss som genuina människor igen. Fortsätt läsa ”Oväntade framtidsbilden: robotar hjälper folk bli mänskligare”

Språkklassificering av Myers-Briggs del 3: toppresultat med två klasser!

classification report perceiving
Läs även del 1:  Kan man förutsäga Myers-Briggs personlighetstyp från bloggtexter?

Del 2:  En lömsk bugg och stora förbättringar!

Del 4: För bra för att vara sant, tyvärr

Del 5: Jung var nåt på spåren, men...

Del 6: Postmodern kritik

Min första tanke efter det klena resultatet i det initiala experimentet (se del 1) var att testa två klassificerare istället för en som jag gjorde då.  Jungs fyra kognitiva funktioner är i hans typteori uppdelade i två helt olika användningsområden, hur en tar in information och hur en drar slutsatser av dem.  Utöver att ta en till vända med att granska processen för datatvätt- och städ som i förra bloggposten (se del 2) visat sig innehålla misstag, har jag nu brutit upp språkklassificeringen på två separata klassificerare. Resultaten med två klassificerare är riktigt bra! Fortsätt läsa ”Språkklassificering av Myers-Briggs del 3: toppresultat med två klasser!”

Video: Cute Philosopher Bears on the Internet

What about the cat

When you look upon the Internet through the eyes of philosopher Ken Wilber´s integral model (AQAL) you see that the inner ”psychology” of the Internet is a perspective seldom discussed. These cute bears have a discussion about it and touches upon Google AI project, Kevin Kelly´s notion of the One Machine and Ray Kurzweil´s ideas about technological singularity.

Människa vs maskin för innehållsanalys

I sin A new model for Media Content Analysis skriver David Michaelson att kruxet med att göra enkel innehållsanalys (dvs koda exempelvis företagsnamn och de sammanhang de förekommer i i media) är att mäniskor tenderar att koda främst ämneskategorier olika. Som ett resultat av detta har datorprogram utvecklats som utan att tappa tankeskärpan kan klassificera enorma volymer av texter och klassificera dem. Det har gjorts framsteg, men…

…these systems tend to be inflexible and often miss articles or misclassify the results

Här i Sverige har Dr. Peter Nordin tagit upp handsken med sitt företag Aitellu  som påstår sig kunna inte endast ämnesklassificiera texter utan även avgöra om texten är positiv eller negativ, vilket innefattar en betydligt djupare grad av tolkning. Ett exempel på tekniken hittas på politik i dag där nyhetsmedier på webben scannas igenom och tolkas av deras teknik för att avgöra hur de politiska partiernas mediebild ser ut.

Frågan är nog främst vad som är tillräckligt bra, snarare än vad som är perfekt…