Gjort

Genomfört experiment med Jungiansk språkanalys med hjälp av maskininlärning som visar visst stöd (accuracy 0.58) för Jungs typteori.

Publicerat dataset för maskinlärning av Jungiansk personlighetstyp från bloggtexter

Startat Svenska Memetiska Sällskapet för umgänge, nätverkande och idéutbyte

Årlig ranking av de mest inflytelserika svenska Twittrarna med Mikael Huss

Automatisk analys av politiskt meningsfulla kluster påTwitter tillsammans med Mikael Huss.

Grundande medlem av föreningen Stockholm.AI som samlar forskare och näringsliv för gränsöverskridande möten kring nutid och framtid för AI.

Sustainability Engagement Mapping 2015 – en rankingalgoritm för hållbarhetstwittrare (med Whispr Group och Sustainable Brand Index)

Disruptive Leap – en evolutionär analysmodell för organisationsutveckling
(med Annika Lidne)

Psykologiska textklassificerare – Bayesisk klassificering av humör, värderingar och personlighet (med Jon Kågström)

Sweet Sunday Web Crunch – webb-tv om Internet och det digitala samhället
(med Björn Falkevik, Joakim Nyström och gäster)

Rhetoralyzer.com – automatisk retorisk textananlys av ethos, pathos och logos på Startup Weekend STHLM (med Martin Källman)

PRfekt Analys AB – nerlagt startup för psykologisk målgruppsprofilering av bloggar (med Jon Kågström, Ragnar Eklund och Björn Gustafsson)

Typealyzer.com – onlinetjänst för Myers-Briggsanalys av bloggar
(med Jon Kågström)

Bytessajten.se – nerlagt startup för privat byteshandel på nätet
(med Emma Tingård)

Självtillit – påbörjad svensk översättning av Ralph Waldo Emersons dikt Self-reliance (med Johan Lundgren)