Varför psykografisk data är bra för digital kommunikation

Jag surfade runt på Daytonas webbplats och läste om deras uppdrag att marknadsföra Nokia N73 som de genomförde i februari i år. En vad jag kan bedöma effektiv kampanj i samarbete med Prime PR och Aftonbladet i syfte att positionera (uppmärksamma?) telefonen bland modeintresserade kvinnor mellan 18-35.

Caset visar på värdet av psykografisk data, dvs vilka psykologiska drivkrafter människor har eftersom inte alla kvinnor mellan 18-35 är modeintresserade. Och inte alla modeintresserade kvinnor i den gruppen läser de största modebloggarna. Fortsätt läsa ”Varför psykografisk data är bra för digital kommunikation”

Den egentliga utmaningen för att mäta PR-effekt – en fråga för programmerarna?

Bra respektive dålig PR via icke-köpta kanaler utgår idag oftast från ett antal antaganden. Utan att göra anspråk på att vara komplett kan åtminstone följande antaganden sägas vara gjorda:

1. Det räcker att betrakta mottagarna av kommunikationen (via massmedier) som en homogen grupp. Måttet är brutto-räckvidd, dvs så här många har haft möjlighet att nås av kommunikationen.
2. Det räcker att betrakta publiciteten som antingen ”bra” eller ”dålig”. Mäts med lite olika noggranna skalor.
3. Det går att koppla kommunikationen till utfall i affärsverksamhet.

Fortsätt läsa ”Den egentliga utmaningen för att mäta PR-effekt – en fråga för programmerarna?”

Människa vs maskin för innehållsanalys

I sin A new model for Media Content Analysis skriver David Michaelson att kruxet med att göra enkel innehållsanalys (dvs koda exempelvis företagsnamn och de sammanhang de förekommer i i media) är att mäniskor tenderar att koda främst ämneskategorier olika. Som ett resultat av detta har datorprogram utvecklats som utan att tappa tankeskärpan kan klassificera enorma volymer av texter och klassificera dem. Det har gjorts framsteg, men…

…these systems tend to be inflexible and often miss articles or misclassify the results

Här i Sverige har Dr. Peter Nordin tagit upp handsken med sitt företag Aitellu  som påstår sig kunna inte endast ämnesklassificiera texter utan även avgöra om texten är positiv eller negativ, vilket innefattar en betydligt djupare grad av tolkning. Ett exempel på tekniken hittas på politik i dag där nyhetsmedier på webben scannas igenom och tolkas av deras teknik för att avgöra hur de politiska partiernas mediebild ser ut.

Frågan är nog främst vad som är tillräckligt bra, snarare än vad som är perfekt…

Incipit

Anledningen till den här bloggen är att idéer (tackomochlov) är gratis. Genom att dela med mig av några av mina, kanske jag kan få lite andra i utbyte.
Sånt ska ju nätet va bra på… 🙂

Några av grundtankarna:

Idéer är processer – inte avgränsbara ting
Idéer växer genom relationer
Relationer är var idéerna möter tillämpningarna
Tillämpningarna premieras av marknaden
Idéerna premieras av historien