Om mig

Jag är först och främst make till en underbar fru och pappa till en fantastisk liten son. Därutöver är jag en friluftsintresserad, musikalisk och minimalistiskt sinnad tänkare. Mitt vuxna liv har präglats av att förverkliga en vision om ett nytt sorts psykografisk undersökningsverktyg. Det mesta av det jag gjort som egenföretagare och anställd har handlat om att lära mig olika sidor av marknaden eller tekniken.

Jag är stolt över att under 2007-2008 ha skapat psykografi-tjänsten typealyzer.com och det tidiga AI-startupföretaget PRfekt Analys AB med ett team om fyra personer och nästan inga pengar i startkapital, som var det första försöket att få visionen att flyga. Därefter har jag fortsatt på egen hand vilket bland annat resulterat i publicering av twitteranalyser och dataset för maskininlärning på Jungianska personlighetstyper.

Efter finanskraschen som tog död på marknaden och några kortare uppdrag inom sociala medier gick jag vidare till att arbeta med affärsutveckling och data science för analysföretaget Mediapilot, sedermera Whispr Group och utbildade parallellt  mig själv i programmering och maskininlärning.

Som roligast har jag tillsammans med vänner och bekanta i Svenska Memetiska Sällskapet som jag grundat, i föreningen Stockholm.AI eller i någon av de övriga gemenskaperna av intellektuellt nyfikna, samhällsengagerade och teknikintresserade människor jag deltar i.

På fritiden föredrar jag friluftsliv och kontemplation – allt som är typiskt Myers-Briggs typ INTP.

Metafysik, värderingar och personlighet

Min världsåskådning är integral, i brist på bättre begrepp. Mitt tänkande är starkt påverkat av filosofen Ken Wilbers tankemodell AQAL. Det innebär att jag har lätt för att se helheter och värdesätter både känsla och förnuft i allt.

Min livsåskådning beskrivs mycket bra av Alf Ahnberg som religiös humanism i boken Humanism. Det innebär att jag sätter alla människors möjlighet till personlig utveckling före allt annat. Därför är jag till exempel en förespråkare av öppenhet och fri kunskap.

Som person är jag en ganska Enneagramtyp 5:a med den sociala varianten. Ju mer jag lever mitt liv i enlighet med de typbeskrivningarna desto mer trivs och utvecklas jag och jag älskar att arbeta tillsammans med människor som har liknande drag och värderingar som jag på intellektuellt spännande projekt.

Hållbarhet och enkelhet är viktigt för mig i alla aspekter av livet. För mig innebär det att jag väljer djup och enkelhet framför yta och onödigt överflöd.

Studier och yrkesliv

Jag växte upp i den lantliga Stockholmsförorten Täby Kyrkby där jag tidigt kom i kontakt med datorer och Internet. Jag var tidigt en bokmal och tog som ung man en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap tillsammans med medieproduktion.  Studietiden var en härlig tid av frihet, glädje och stimulerande umgänge för mig. Efter studierna fick jag en serie bra jobb, men valde att återvända för fortsatta studier i statsvetenskap, en diplomutbildning i mänskliga rättigheter i Chile och magisterkursen i media- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet.

Jag avslutade inte min magisteruppsats på grund av att jag i sista stund inte fick tillgång till den data jag behövde. Istället valde jag att börja som PR-konsult på en välrenommerad PR-byrå. I efterhand kan jag ännu ibland fundera över det valet. Ännu idag är jag övertygad om att empirisk data och statistisk analys är underutvecklat inom humaniora och samhällsvetenskap, en fråga jag så smått engagerat mig i på ideell basis.

Resten av mitt liv har präglats av att jag arbetat på olika sidor av media och kommunikationsbranschen. Det har inneburit såväl omvärldsbevakning, PR som data science på bland annat Cision (fd. Observer), Prime PR, Centerpartiet och Whisper Group (fd Mediapilot). Vid sidan om har jag av eget intresse samtidigt studerat personlighetstyper, strategisk kommunikation och teorier om samhällsutveckling. Särskilt har jag uppehållit mig vid Carl Jung, Enneagrammet och Integral Teori. En oväntad, men väldigt präglande sida av mitt liv är också att jag även varit en del av det tidiga avant gardet inom den sociala revolutionen på Internet.

År 2007 övertalades jag motvilligt att börja blogga om mina tankar om framtiden för mätning av PR och marknadsföring, trots mina protester om att det verkade ytligt och pladdrigt i relation till att läsa och skriva böcker. Den nästan omedelbara positiva responsen på den bloggen (bloggen hette PRfekt) ledde till att jag tillsammans med andra bloggare började experimentera med många olika nya sociala medier vartefter de lanserades för att lägga ut filmer, presentationer och länkar till bra material. Det i sin tur ledde till att jag blev efterfrågad som föreläsare både inom ämnena jag skrev om och själva fenomenet sociala medier och min digitala livsstil.

Vid 35 års ålder tog jag beslutet att lära mig programmering för att själv kunna göra empiriska undersökningar av hur människor omedvetet uttrycker personlighetsdrag i text. Det tog flera år att lära mig tillräcklig programmering för att samla in, bearbeta och analysera stora mängder språkexempel. Idag använder jag Python för språkteknologi, maskininlärning, nätverksanalys och statistisk analys.

Efter att ha lärt mig programmering kunde jag testa mina kunskaper i ett jobb som utvecklare på Wikimedia Sverige i ett internationellt projekt för massuppladdning av bilder på hotat kulturarv till Wiki Commons. Jag håller det arbetet som det främsta jag gjort i arbetslivet eftersom det kändes hedervärt och samhällsnyttigt, även om jag praktiskt har min spets inom strategisk kommunikation och metoder för data science.

Kontakta mig

Via epost: mattiasostmar(a)gmail.com

eller mobil: 070-433 14 85