Om fem år är psykografisk konsumentsegmentering på webben vardagsmat

Idag är det en ny tanke inom medieanalys och PR att segmentera målgrupper i olika psykologiska profiler. Samtidigt är det fler och fler som får erfarenheter av just det i form av gruppövningar eller anställningsintervjuer på jobbet.

Om fem år är det vardagsmat, för nu går det snabbt. Den första chocken av att demografiska data saknas i de nya medierna har egentligen inte ens infunnit sig. Annat än hos de som lever på att sälja demografiska data. Snart kommer den chocken att bli ett publikt samtalsämne. Alternativen kommer att diskuteras – och psykografi kommer att komma på var mans läppar. Marknadsstrategerna kommer att hajja först – planners, marknadsanalytiker och de som jobbar med att bygga sociala sajter. För planners och marknadsanalytiker är målgrupper baserade på åsikter, attityder och värderingar inget nytt.  För de som ligger längst fram är inte heller drivkrafter något nytt. Det fattas bara kopplingen mellan psykologisk typ och  drivkrafter för kommunikation och köpbeteende. Och den finns där.

För dig som funderar på kommunikation och kommunikation på webben – läs t ex  Futurenows whitepaper om  deras  modell Persuasion Architecture –  en modell för att analysera, planera, genomför och utvärdera effektiva  sajtprojekt  med många användare.  Min gissning är att vi snart kommer att få se svenska  interaktionsdesigners tillsammans med sajtbygggare, webb- och  kommunikationsanalytiker  komma med egna modeller.