Incipit

Anledningen till den här bloggen är att idéer (tackomochlov) är gratis. Genom att dela med mig av några av mina, kanske jag kan få lite andra i utbyte.
Sånt ska ju nätet va bra på… 🙂

Några av grundtankarna:

Idéer är processer – inte avgränsbara ting
Idéer växer genom relationer
Relationer är var idéerna möter tillämpningarna
Tillämpningarna premieras av marknaden
Idéerna premieras av historien