Affärsidéer kring psykografisk textanalys

Det rör på sig – just nu sitter jag hemma hos Jon och ser PRfekt Insight – det psykografiska analysverktyget växa fram. Som medieanalytiker känns ju det finemang – man kan ta fram diagram som visar vilka målgrupper i bloggosfären som nämt ett visst ord, mening eller länkar till nåt speciellt. Och sen gå djupare ner i datan och kolla enskilda bloggar.

Tillsammans med Jon fortsätter det eviga spånandet om affärsidéer och tillämpningar. Här är några som dyker upp gång på gång:

Verktyg för målgruppsreserach (PRfekt Insight)
Kunden (kommunikatörer av alla de slag) kan logga in och göra egna körningar på t ex varumärken, nyckelord eller länkar och analysera psykografiska målgrupper i bloggosfären. Abbonemangstjänst?

Bloggdejting (PRfekt LoveMatch)
En bloggring där man kan hitta likasinnade bloggare. Eventuellt ett komplement till befintliga dejtingsajter som istället kan köra personliga beskrivningar och intressekategorierna i Typealyzern med samma resultat – hitta likasinnade.

Sortering av jobbansökningar (PRfekt JobMatch)
Företag med många (elektroniska) ansökningsbrev kan få köra dem genom Typealyzern för att sortera dem i personlighetstyp enligt Temperament och MBTI.

Riktning av online-annonser i sociala medier (PRfekt AdMatch)
Annonser eller media-innehåll (t ex onlinevideo-spelare eller Nyhets-widgets) som placeras på tex en blog med ett script kan med hjälp av Typealyzern hålla reda på den psykografiska målgruppen hos den som visar innehållet. Därmed kan annonser riktas och uppdateras utifrån psykografi. Hypotesen är att man oftast läser bloggar som speglar ens egna psykografiska typ. Den hypotesen lär hålla.

Målgrupps- och läsbarhetsanalys av texter (PRfekt Reach)
En text analyseras psykografiskt vilket ger två resultat. Dels kan den matchas mot psykografisk målgrupp (hypotesen är fortfarande att Tänkare föredrar Tänkande texter, medan Känslomänniskor föredrar känslosamma texter osv) och dels kan dess läsbarhet för en bredare publik analyseras och justeras. Det är belagt att en text som är omväxlande konkret, abstrakt, resonerande, subjektiv respektive personorienterad attraherar en bredare publik än en som har slagsida åt någotdera hållet.

Vilka fler intressanta kommersiella tillämpningar kan du komma på?

Update: Läs fler gratis affärsidéer hos Disruptive!