Möt den jobbfria framtiden genom att stänga av, kliva ut och hänga med

basic_income

Bo mindre, var med i ett matlag, lyssna på och delta i  andaktsstunder och ägna dig åt friluftsliv för rekreation. Det är en hållbar och dessutom trivsam väg framåt i den pågående samhällsomvandlingen. Kort och gott – leva enklare. För att ha möjlighet att vara med i framåtrörelsen istället för att bara stå bredvid – lär dig lite programmering eller åtminstone hur en använder digitala verktyg för att skapa saker, inte bara konsumera.

Fortsätt läsa ”Möt den jobbfria framtiden genom att stänga av, kliva ut och hänga med”

En renässans för humaniora ligger i dess tredje kris på 200 år

Det talas om humanioras kris, men i själva verket kan hela tre distinkta kriser identifieras de senaste 200 åren. De två första kriserna har varit till relativ fördel för naturvetenskap och teknik, men den tredje krisen som pågår just nu har alla förutsättningar för att leda till ett uppsving för humaniora och samhällsvetenskaperna så att humanvetenskaperna kan integreras med naturvetenskaperna på jämlik grund igen. Fortsätt läsa ”En renässans för humaniora ligger i dess tredje kris på 200 år”

Den egentliga utmaningen för att mäta PR-effekt – en fråga för programmerarna?

Bra respektive dålig PR via icke-köpta kanaler utgår idag oftast från ett antal antaganden. Utan att göra anspråk på att vara komplett kan åtminstone följande antaganden sägas vara gjorda:

1. Det räcker att betrakta mottagarna av kommunikationen (via massmedier) som en homogen grupp. Måttet är brutto-räckvidd, dvs så här många har haft möjlighet att nås av kommunikationen.
2. Det räcker att betrakta publiciteten som antingen ”bra” eller ”dålig”. Mäts med lite olika noggranna skalor.
3. Det går att koppla kommunikationen till utfall i affärsverksamhet.

Fortsätt läsa ”Den egentliga utmaningen för att mäta PR-effekt – en fråga för programmerarna?”