Gjort

Startat Svenska Memetiska Sällskapet för umgänge, nätverkande och idéutbyte

Sustainability Engagement Mapping 2015 – en rankingalgoritm för hållbarhetstwittrare (med Whispr Group och Sustainable Brand Index)

Disruptive Leap – en evolutionär analysmodell för organisationsutveckling
(med Annika Lidne)

Psykologiska textklassificerare – Bayesisk klassificering av humör, värderingar och personlighet (med Jon Kågström)

Sweet Sunday Web Crunch – webb-tv om Internet och det digitala samhället
(med Björn Falkevik, Joakim Nyström och gäster)

Rhetoralyzer.com – automatisk retorisk textananlys av ethos, pathos och logos på Startup Weekend STHLM (med Martin Källman)

PRfekt Analys AB – nerlagt startup för psykologisk målgruppsprofilering av bloggar (med Jon Kågström, Ragnar Eklund och Björn Gustafsson)

Typealyzer.com – onlinetjänst för Myers-Briggsanalys av bloggar
(med Jon Kågström)

Bytessajten.se – nerlagt startup för privat byteshandel på nätet
(med Emma Tingård)

Självtillit – påbörjad svensk översättning av Ralph Waldo Emersons dikt Self-reliance (med Johan Lundgren)