A possibly life-changing dinner conversation about psychographics in politics

similar words from word2vec

In 2014 I had already tried and failed at buidling a company  aimed at providing psychographic targeting for the advertising industry. Later that year, thoigh, I arranged a dinner together with my friend Maria at her home to discuss an application of psychographics within the political domain. This was a new twist of the same old ideas in the main project I called Mindalyzer, that I’d been working on for many years.  By the turn of events lately I now conclude that the science community involved in psychological stage theories must produce free annotated datasets and artist, intellectuals and politial activists in the metamodern movement are the most likely people to get it and put it to good use. Read on for the full story of how I reached this conclusion. Fortsätt läsa ”A possibly life-changing dinner conversation about psychographics in politics”

Allt tyder på att det är läge att hoppa av från det digitala nu

En apa som funderar

Det som definierat mitt vuxna livs alla öden och äventyr kom sig av en ogenomtänkt slump. Jag valde på lite oklara grunder att studera till media och kommunikationsvetare för nu drygt 20 år sedan, men blev fast. Mitt intresse för ämnet har hållit i sig alla år. Jag har sedan dess sysselsatt mig med media och kommunikation på nästan alla tänkbara sätt och läst och reflekterat mycket. Framförallt har jag varit intresserad av vart media och kommunikation, inklusive AI, VR, AR, 3D osv, är på väg och hur det påverkar framtiden för oss människor och samhället. Nu har jag slutligen kommit fram till ett svar för mig själv som uttrycks bra av Arne Anka:

Framtiden är som en babianröv; färggrann och full av skit…!

Fortsätt läsa ”Allt tyder på att det är läge att hoppa av från det digitala nu”

Can word2vec word embeddings be used to find similar high/low psychological state words?

Most similar to low state words

I’m currently reading The Listening Society by Hanzi Freinacht – a book a can warmly recommend to anyone interested in complexity, psychology and how to find a better political way ahead in these digital, globalized and indeed complex times. But this experiment zooms in on the part about psychological state and tries to see if a statistical model of human language in tweets can guess similar words of the correct sort of state, high or low. Fortsätt läsa ”Can word2vec word embeddings be used to find similar high/low psychological state words?”

Språkklassificering av Myers-Briggs del 6: Postmodern kritik

Postmodern kritik
Del 1: Kan man förutsäga Myers-Briggs personlighetstyp från bloggtexter?

Del 2: En lömsk bugg och stora förbättringar!

Del 3: Toppresultat med två klasser!

Del 4: För bra för att vara sant, tyvärr

Del 5: Jung var nåt på spåren, men...

I de föregående inläggen har jag successivt följt en modern vetenskaplig process och detta inlägg skulle kunna fortsätta att fördjupa det spåret med förbättrade metoder för förbearbetning av text, test av andra maskininlärningsalgoritmer och så vidare. Istället kommer jag här att helt byta kunskapsperspektiv och lämna det modernistiska vetenskapliga projektet för att istället kritisera alltihop från ett postmodernt perspektiv. Vi får se om det resulterar i att jag slutar med psykografisk dataanalys och upplöser Svenska Memetiska Sällskapet innan någon av de mer postmodernt sinnade deltagarna gör det åt mig. För det är dels en kraftfull kritik av projektet att försöka förutspå Jungianska kognitiva funktioner/personlighetsdrag från bloggtexter som postmodernismen kommer med. Men det är även kritik av den sociala kontexten som projektet finns i. Fortsätt läsa ”Språkklassificering av Myers-Briggs del 6: Postmodern kritik”

Språkklassificering av Myers-Briggs del 5: Slutsats; Jung var nåt på spåren, men…

Del 1:  Kan man förutsäga Myers-Briggs personlighetstyp från bloggtexter?

Del 2:  En lömsk bugg och stora förbättringar!

Del 3: Toppresultat med två klasser!

Del 4 : För bra för att vara sant, tyvärr

Del 6: Postmodern kritik

Det är mycket svårt att dra några långtgående slutsatser av resultaten bortom det uppenbara, det vill säga att för just detta dataset, bearbetat på just detta sätt, insamlat på just detta sätt och klassificerat med just uClassify.coms konstfullt tweakade Naiva-Bayesiska klassificerare så fick vi ut dessa mätvärden. Den tråkiga, men nödvändiga, delen av vetenskaplighet. Min tolkning av de faktiska resultaten är de visar att det faktiskt ligger något i Jungs teori om personlighetstyper. 57-58% pricksäkerhet att förutspå kognitiv funktion är trots allt bättre än den 50% slumpen. Det finns en signal i bruset, om än svag. Fortsätt läsa ”Språkklassificering av Myers-Briggs del 5: Slutsats; Jung var nåt på spåren, men…”